Regulamin

1. Biuro Tłumaczeń Centrum Języków Obcych on line ma swoją siedzibę w Gdańsku. Właścicielka biura Kamila Ścisłowicz. Ulica T. Kościuszki 8b, 80- 451 Gdańsk. REGON 320549304, NIP 854-211-96- 29.

2. Biuro wykonuje tłumaczenia nieprzysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki.

3. W przypadku klientów indywidualnych tłumacz przystępuje do pracy po wysłaniu przez Państwa potwierdzenia przelewu na adres mailowy.

4. W przypadku dużych zleceń Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczeniu tekstu.

5 W niektórych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności gdy tekst jest nieczytelny, lub z powodu niedyspozycyjności tłumaczy.

6. Klient po otrzymaniu tłumaczenia jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania tłumaczenia mailem lub telefonicznie.

7. Po wykonaniu tłumaczenia, Biuro wysyła rachunek, którą należy opłacić w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia na konto:
Centrum Języków Obcych Star
Kamila Ścisłowicz
ul. Kościuszki 8b
numer konta: 17 1050 1764 1000 0090 6316 5261


Reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamacji w czasie 14 dni od otrzymania tłumaczenia. Klient jest zobowiązany przestawić błędy w tłumaczeniu.
2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku opóźnienia odesłania tłumaczenia z winy Biura.

3. W przypadku reklamacji Biuro dokona niezwłocznie korekty. Czas dokonania korekty zależny jest od specyfiki i objętości tekstu.

4.Klient ma prawo do ubiegania się o rabat z powodu błędów w tłumaczeniu, a także w przypadku opóźnień z winy biura.

5. W sprawach nieregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.