Alternatywne źródła energii

Wraz z postępem technologicznym wzrasta na Świecie zapotrzebowanie na energię. Energia wykorzystywana jest w przemyśle, transporcie, a także w gospodarstwach domowych. Z powodu szybkiego rozwoju światowych gospodarek poszukiwane są nowe rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie energii z innych źródeł. Źródła energii z których korzysta człowiek możemy podzielić na źródła nieodnawialne i odnawialne. Do źródeł nieodnawialnych zaliczyć możemy ropę naftową, gaz ziemny, a także węgiel. Problem z nieodnawialnymi źródłami energii dotyczy ich wydobywania, co związane jest z degradacją i zniszczeniami flory i fauny, a także tym, że z czasem zasoby się skończą, a to może doprowadzić do światowego kryzysu energetycznego oraz konfliktów. Te dwa problemy mają niebagatelny wpływ na poszukiwania innych źródeł energii z których może korzystać człowiek dla własnej wygody i rozwoju cywilizacyjnego. Tak jak w starożytnych cywilizacjach człowiek wykorzystywał do swoich potrzeb słońce, wodę i powietrze, tak człowiek XXI wieku znowu korzysta z darów oferowanych przez Ziemię i klimat. Człowiek jako mieszkaniec tej planety zrozumiał, że rozwój nie musi być związany z degradacją i zniszczeniem, a sprzężenie otaczającego środowiska na rzecz ekspansji może mieć dla przyszłych pokoleń dobroczynne skutki.
Polsce, która jest członkiem UE zależy na promowaniu i wykorzystywaniu energii odnawialnych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego nasz kraj współpracuje w tym zakresie z z innymi krajami europejskimi, w tym Niemcami, które należą do jednych z największych producentów energii odnawialnych na Świecie.
Nasze internetowe biuro tłumaczeń CJO STAR zachęca polskie firmy oraz instytucje do skorzystania z usług naszego biura w zakresie tłumaczeń z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Dla Państwa przetłumaczymy:
• ulotki, materiały szkoleniowe, foldery reklamowe,
• strony internetowe traktujące o energiach odnawialnych, budownictwie drewnianym,
• wnioski o przyznanie dotacji unijnych,
• artykuły naukowe z zakresu energii odnawialnych,
• instrukcje obsługi i montażu.